No cure no pay

nocurenopayOnze incassanten, juristen en gerechtsdeurwaarders verrichten hun diensten op basis van no cure no pay in heel Nederland! U hoeft zich geen zorgen te maken over een mogelijk kostenrisico. Indien een gedeeltelijk resultaat wordt verkregen, wordt een vergoeding berekend over het gedeeltelijk resultaat.

Slechts wanneer het noodzakelijk is een gerechtelijke procedure te starten, ontvangt u een factuur voor het griffierecht*

No cure no pay geldt wanneer een debiteur de betalingsverplichting uit een overeenkomst niet nakomt en tevens de navolgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • De vordering/factuur of gedeelte daarvan mag niet ouder zijn dan zes maanden
 • Het betreft een verbintenis tot betaling van een geldsom. Andere vorderingen (anders dan rente en incassokosten) zijn uitgesloten.
 • De schuldenaar woont c.q. is gevestigd in Nederland.
 • De Nederlandse rechter is bevoegd en het Nederlandse recht van is toepassing.
 • Geen wettelijk vereiste procesvertegenwoordiging.
 • Geen verweer tegen de vordering wordt gevoerd.

Ontvangen bedragen worden verrekend met de op de vordering gemaakte kosten. Geweigerd kan worden een zaak in rechte aanhangig te maken.

Uitgesloten van no cure no pay zijn - in ieder geval - vorderingen uit hoofde van:

 • Huur/verhuur van onroerende zaken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Onrechtmatige daad
 • Auteursrecht
 • Industrieel eigendom

De voordelen:

 • Geen jaarlijkse kosten (dus geen omzetafhankelijke premie of anderszins)
 • Geen uurtarief
 • Geen onverwachte kosten

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden en direct daarna een incasso invoeren.

Aanmelden

Maximale kostengarantie

Beperking van het kostenrisico! Zo weet u altijd welk maximaal kostenrisico u loopt.

Lees meer